Majorsvägen 22C, 177 47 Järfälla

info@harmoniomsorg.se

Visselblåsning

Logga in

Personlig Assistans

En frihet som behöver anpassas efter dina behov

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatsen personlig assistans. Det är ett personligt utformat stöd som utgår från din bostad och hjälper dig att klara ditt dagliga liv.

Personligare personlig assistans innebär ett anpassat stöd i vardagen. Vi vill att du ska känna dig hörd och förstådd. Vårt mål är att ta fram det bästa möjliga sättet för att du ska utnyttja dina assistanstimmar med glädje och frihet.

Harmoni Omsorg har personal med lång erfarenhet av att arbeta med personlig assistans och arbetet bedrivs i nära samarbete med andra aktörer inom kommunen som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Bolaget hjälper även till i kontakter med myndigheter såsom Försäkringskassan, biståndshandläggare och ställföreträdare.

Perspektivet inom LSS betonar självbestämmande, delaktighet och kontinuitet. Uppdraget utformas utifrån ditt önskemål och behov. Målet är att assistansen ska vara så personligt anpassad som möjligt.

Exempel på saker du kan få hjälp med!

Personlig Hygien

Måltider

Kommunikation

Fritidsaktiviteter